Tri-fall is een advies- & managementbureau gerund door Sander Waterval met expertise op marketing-strategisch, sales en business development vlak. Middels een breed netwerk aan specialisten op vrijwel elk gebied kan Tri-fall uw organisatie effectief ondersteunen. Hieronder bijvoorbeeld:

  • – Het opzetten of bijstellen van een marketingstrategie welke optimaal is afgestemd op uw klantprofiel, bv. middels co-creation
  • – Het in contact brengen met de juiste investeerders t.b.v. realisatie van groeiplannen
  • – Het opzetten en realiseren van een effectieve verkoopstrategie
  • – Het op regelmatige basis sparren met directie/management om “gaten te schieten” op strategisch of tactisch vlak

We begrijpen heel goed dat u wilt afrekenen op basis van rendement en daarom bieden we de mogelijkheid om 50% van de te betalen fee op basis van vooraf overeengekomen prestaties af te rekenen. Tri-fall onderscheidt zich verder door af te wijken van de gebaande paden en te denken in nieuwe oplossingsrichtingen waarbij de invulling daarvan SMART geformuleerd wordt.

Voor meer informatie over de achtergrond en het netwerk van Sander Waterval:nl.linkedin.com/in/sanderwaterval

We maken graag kennis met u!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..